Tussentijdsetoets

Om deel te nemen aan het TTT (examen) dient u minimaal 16,5 jaar oud te zijn en dient u de rijschool te bemachtigen om de aanvraag voor u te kunnen doen. De tussentijdse toets (TTT) is een rijtest die verloopt als een echt examen. Tijdens de TTT worden alle examenonderdelen onder de loep genomen en getoetst volgens de offici?le exameneisen. Uw instructeur rijdt mee. De toets duurt even lang als het praktijkexamen, voor de personenauto is dat 55 minuten.

Autorijschool Apollo 95, tussentijdse toets

Advies

Na afloop van de toets krijgt u van de examinator en uw instructeur een advies over de onderdelen waaraan u nog moet werken. U kunt dan gericht uw rijopleiding afronden.

Wennen

Omdat de TTT hetzelfde verloopt als het examen weet u precies wat u straks tijdens het examen kunt verwachten. De toets is een kans bij uitstek om alvast te wennen aan de examensituatie. Nervositeit wordt zo bij veel kandidaten weggenomen.

Vrijstelling

U kunt voor het onderdeel bijzondere verrichtingen zoals file parkeren of bocht achteruit vrijstelling krijgen op het eerstvolgende examen. Daarvoor hoeven niet alle onderdelen tijdens de toets vlekkeloos verlopen. Wel moet u over de bijzondere verrichtingen een positief advies krijgen.

Voor wie

De TTT is bedoeld voor kandidaten die examen gaan doen in de categorie B (personenauto). Om in aanmerking te komen voor de toets , moet u in het bezit zijn van een geldig theoriecertificaat. U moet die kunnen aantonen voor aanvang van de TTT , samen met een geldig identiteitsbewijs.

Wanneer

Uw rijschool bepaalt samen met u de datum en het tijdstip van de toets. Het CBR adviseert om de toets af te leggen als u ongeveer tweederde tot driekwart van de rijopleiding achter de rug hebt.