BNORExamen

Als u binnen vijf jaar vier keer bent gezakt voor het CBR-praktijkexamen is er een andere mogelijkheid om examen te doen. U doet dan automatisch een nader onderzoek. Dit is een bijzondere vorm van examineren.

De plaats waar de toets wordt afgenomen is rustiger , de beschikbare tijd is langer en er is meer persoonlijke begeleiding. Als u wordt afgewezen , krijgt u na afloop ook advies hoe u uw rijvaardigheid kunt verbeteren. De speciale aanpak bij dit nader onderzoek werkt voor veel kandidaten goed. Het aantal geslaagden ligt ongeveer vijftien procent hoger dan bij het gewone CBR-praktijkexamen.

Mocht u onverhoopt niet slagen voor het nader onderzoek , dan vinden eventuele volgende nader onderzoeken ook bij het Bureau Nader Onderzoek Rijvaardigheid (BNOR) plaats. Deze regeling geldt voor alle praktijkexamens die het CBR afneemt. Een nader onderzoek voor de theoriekennis is niet mogelijk.
Autorijschool Apollo 95, Bureau Nader Onderzoek Rijvaardigheid